Maatschappelijk betrokken organisaties

Voor wie

Leer Zelf Online is er voor alle organisaties die communiceren met kwetsbare doelgroepen in de maatschappij.

Leer Zelf Online (LZO) is er voor iedere organisatie die begrijpelijke en toegankelijke informatie wil bieden aan mensen die een zetje kunnen gebruiken. LZO maakt gebruiksvriendelijke websites, apps, online èn offline leermethodes om hun wereld weer wat eenvoudiger te maken.


Mensen die een zetje kunnen gebruiken

Download de quickscan Mensen die een zetje kunnen gebruiken.

We zijn bijzonder trots op opdrachtgevers als ondermeer Abrona, Amerpoort, ASVZ, Allemeien, Aveleijn, Amarant, Cello, Dichterbij, Driestroom, Unik, Humanitas DmH, Ipse de Bruggen, Middin, Pameijer, Siza, Ons Tweede Thuis, Prisma, 's Heerenloo, 't Boszicht, Zozijn, Rabobank Foundation, ING Nederland fonds, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Nationale Ombudsman, Zorgverzekeraars Nederland, Ministerie van Binnende gemeente Utrecht, de gemeente Nieuwegein, de gemeente Den Haag, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het Trimbos-instituut, NS, Ieder(in), de SVB, de VGN, de LFB, SBCM, Vilans, MEE NL, de Nederlandsche Bank en TLS. Door al hun kennis, middelen en energie te bundelen, bereiken we samen het maximale voor een eenvoudiger samenleving!

HandicapNL
VSB fonds
Nivel
Gemeente Utrecht
Gemeente Nieuwegein
Pharos
de Nationale Ombudsman
ING Nederland fonds
Zorgverzekeraars Nederland
Oefenen.nl